Новини

Започна заседанието на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание (на живо)

Започна заседанието на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

Дневният пред предвижда въпросите да зададат въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, на основание чл. 28, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

Като втора точка те ще обсъдят и законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 47-254-01-11, внесен от Любомир Каримански, Искрен Митев, Венко Сабрутев и Кирил Симеонов.

Може да гледате заседанието на следния линк - https://www.parliament.bg/bg/video