Новини

Вицепремиерът Гроздан Караджов настоява за повече средства в новия бюджет за основните ремонти и поддръжката на пътища

Пътищата са в тежко и занемарено състояние. Единственото перо, в което съм настоявал за повече средства в новия бюджет, това са основните ремонти и поддръжката на пътища. За основните ремонти са ни нужни строителни книжа. Ремонти може да се направят за такива отсечки, които вече са започнати или поради липса на финанси, не са се случили. За текущи ремонти ще внесем текстове, които да дефинират къде свършва текущият ремонт и къде започва основният такъв. С анекси досега са били прехвърляни много праговите стойности и не е имало право да се случват основни договори под формата на текущи ремонти. Новите поръчки за избор на изпълнители за извършване на ремонти са в ход и ще бъдат обявени до седмица. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на заседанието на Комисията по регионално развитие и благоустройство в НС.

Той обясни, че отсечките, които са за основен ремонт, ще бъдат обявени нови процедури след издаване на строителни разрешителни. До май месец вероятно ще текат процедурите като списъкът с отсечките, които се нуждаят от основен ремонт, са публикувани на страницата на МРРБ.