Новини

76 общини с проекти по Красива България

По проведената в периода 13.09.2021 г. - 07.01.2022 г. кампания за 2022 г. на Проект „Красива България” (ПКБ), са подадени 86 проекта https://www.mlsp.government.bg/novini-1,

Това става ясно от информация, публикувана на сайта на Националното сдружение на общините в Република БЪлгария.

Става ясно, че проектите са на 80 кандидати, в т.ч. 76 общини, БНР, БНТ, Държавна агенция „Архиви“ и Технически университет - Габрово.  Подадените  86 заявления са за обекти на територията на 23 области в 76 общини, като разпределението им по мерки е следното: мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”- 39 заявления; мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”- 41 заявления; мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”- 6 заявления.