Новини

Започна заседанието на Комисията по транспорт и съобщения (на живо)

Започна заседанието на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание. Членовете на комисията ще се запознаят с информация за напредъка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020".

Втора точка в дневния ред е изслушване на Николай Събев – министър на транспорта и съобщенията, на основание чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Заседанието можете да проследите на следния линк - https://www.parliament.bg/bg/video#