Новини

Символично бе дадена първа копка на проект за „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води- Нова Загора на Агломерация Нова Загора“

Символично бе дадена първа копка на проект за „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Нова Загора на Агломерация Нова Загора“.
Проектът се изпълнява от „ВиК – Сливен“ ООД по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 9 228 206 лв., като включва изграждане и реконструкция на нови сгради и съоръжения, ремонт и рехабилитация на входна помпена станция и всички сгради и съоръжения, както и доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване.
На церемонията присъства кметът на Община Нова Загора Николай Грозев и неговият екип, председателят на Общински съвет - Нова Загора Бояна Гидикова и управителят на „ВиК – Сливен" инж. Севдалин Рашев. Те имаха честта да дадат старта на дейностите с ритуално разбиване на бутилка вино.
Очаква се дейностите по проекта да намалят навлизането на вредни вещества и биогенни елементи и да осигурят надеждно и стабилно пречистване на отпадъчните води.