Новини

Инж. Галина Василева: Свободният ресурс по „ОПТТИ 2014-2020" е около 13%

Безвъзмездната помощ, отпусната от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020"  е около 88% от ресурса, сключените договори са около 80%, а изплатените разходи- 59%. Свободният ресурс по програмата е около 13%, който предстои да бъде договорен до края на 2022 г. по жп проекта Волуяк-Драгоман и за АМ „Европа“. Тези проекти са допълнителни и са включени по-късно. Това каза инж. Галина Василева, ръководител на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020".  Данните са към януари 2022 г.

Тя припомни, че Приоритетна ос 1 финансира развитие на железопътна инфраструктура с бенефициент НКЖИ, а ос 2 - развитие на пътна инфраструктура, ос 3 - метрото на София,ос 4 - иновации в транспорта и транспортните услуги. "193 млн. лв. от ОПТТИ са прехвърлени към ОП „Конкурентоспособност“ за справяне с последиците от пандемията", поясни Василева.

Тя обясни, че до 2023 г.в проекти трябва да бъдат инвестирани още 40% от наличния бюджет на програмата. „Голяма част от проектите, които сега се изпълняват, показват, че ще бъдат завършени в края на 2023 г. Това създава риск от забавяне или неизпълнение. Това ще доведе до напрежение в системата, но това предстои. В приоритетна ос 3 изплатените средства са 97% от ресурса, а в ос 1-30%“, обясни още Василева. По ОПТТИ досега не е допусната загуба на средства, беше категорична още тя.