Строител

Дипл. инж. Деян Инджов, управител на „ИСА 2000“ ЕООД: За пореден път сме отличени за усърдната работа на нашия екип

Приключването на дейностите на път II-86 Пловдив – Асеновград бе най-големият ни успех за 2021 г.

Уважаеми инж. Инджов, приемете поздрави от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най добър строител“ в категория „Много големи предприятия”. Как приемате това отличие от колегите Ви?

Бих искал искрено да благодаря за дадената ни най-висока оценка в тази класация на ОП на КСБ - София. Радостен съм, че за пореден път сме отличени за усърдната работа на нашия екип.

[caption id="" align="aligncenter" width="799"] Логистичен център[/caption]

Каква беше изминалата година за компанията, кои бяха основните обекти, по реализацията на които работихте? Кое бихте посочили като най-голям успех?

Изминалата 2021 г. беше предизвикателна, но в крайна сметка успешна за нас. Още от началото започнахме интензивна работа по ремонта на участък от АМ „Тракия”. Успоредно с това съумяхме да завършим и друг обект – „Проектиране и строителство на локалните платна на път II-86 в участъка между градовете Пловдив и Асеновград“. През последните няколко години ние реконструирахме съществуващия път между двете населени места, като той получи магистрален габарит. Накрая изградихме и локални платна във всяка посока на движение, включително и улично осветление по цялото протежение на 10-километровия участък.

Добре свършената работа на всички участници в този мащабен проект доведе до намаляване на времето за пътуване и съответно вредните емисии и най-вече риска от ПТП. Завършването на проекта качествено и в срок определено беше най-големият ни успех през изминалата 2021 г.

 

Разкажете ни малко повече за историята на компанията и най-интересните изпълнени обекти през годините. С кой от тях се гордеете най-много?

„ИСА 2000“ е фамилна компания с 30-годишен опит в сферата на строителството. Като такава винаги е залагала на устойчиво развитие във времето както на собствените производства и оборудване, така и по отношение на хората. Благодарение на висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски състав ние успешно реализираме нашите проекти през годините. Гордеем се с всички наши обекти. Сред някои от по-големите са строителството на АМ „Струма“ в участъка между Перник и с. Долна Диканя (2005 - 2006 г.), изграждането на рольожките, както и писта за излитане/кацане на Терминал 2 на летище София (2006 - 2008 г.), изпълнението на инженеринг на първата по рода си реконструкция и рехабилитация на столичната ПСОВ Кубратово с внедряване на пречистване на азот и фосфор (2010 - 2011 г.). Няма как да не спомена и изграждането на ВиК мрежа и ПСОВ за градовете Момчилград, Стамболийски, Павликени и Свищов (2013 - 2015 г.), реконструкцията на път II-86 в участъка от Асеновград до Чепеларе (2014 - 2015 г.) и проекта „Градска среда – паркове и площади за населените места Смолян, Велинград, Мадан и с. Баните“. Други ключови обекти са: главна пътна комуникация в Смолян (2015 - 2016 г.); ремонт на АМ „Тракия” в участъка от км. 134 до км. 156 (2018 г.); пешеходен надлез над бул. „България” в Смолян (2018 г.); изграждане на логистична база (2018 - 2019 г.); реконструкция на път III-866 Кричим – Михалково (2019 г.) и на III-866 Смолян – Девин – Стойките (2020 г.); строителство на участъка между Пловдив и Асеновград на път II-86, включително и локални платна (2019 - 2021 г.).

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] Пешеходен надлез над бул. „България“ в Смолян[/caption]

В началото на 2022 г. какви са плановете и целите, които си поставяте?

Тази година сме си поставили като основна задача постигането на значителен напредък в процеса по „зелена” трансформация и декарбонизация. Считаме това като жизненоважно за запазване на позицията ни на строителния пазар. В тази връзка сме предприели мерки за подобряване на ЕЕ при енергоемките съоръжения и производства, както и за намаляване на собствената консумация на електроенергия от електропреносната мрежа.

 

Как се отразява повишаването на цените на суровините и материалите на работата Ви?

Свидетели сме на рекордно поскъпване на основните суровини и консумативи, използвани както в строителството, така и при производството на строителни продукти. В някои случаи повишението на цените е неколкократно. Разбира се, това се отразява негативно на нашите резултати и буквално подлага на риск оцеляването на строителния бранш. Особено голям е проблемът при реализацията на проекти, които са бюджетирани няколко години по-рано и при които възложителят чрез договора едностранно е прехвърлил всички финансови рискове към изпълнителя.

Строителството е комплексен процес и е свързан с много проблеми като цяло. Последната една година цялостната икономическа обстановка изостри нуждата от решаване на един основен – навременното разплащане за вече приключени обекти. Това в комбинация с липсата на обществени поръчки от адекватен за нас мащаб определено затруднява много ситуацията, в която се намираме.

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] Път III-866 Смолян - Девин - Стойките[/caption]

Какви са другите предизвикателства, с които се сблъсквате?

Считам, че основен проблем остава липсата на кадри или на квалифициран инженерно-технически персонал и изпълнителски състав. От една страна, нашата държава отдавна не произвежда необходимия брой специалисти, а от друга - желаещите за работа в този тежък бранш са все по-малко. Още повече че финансовият натиск на по-богатите страни върху трудовия пазар у нас е все по-голям и това води до невъзможност за растеж.

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] Път II-86 Асеновград Пловдив[/caption]

Вие сте член на най-голямото Областно представителство на Камарата, това в София. Какви трябва да бъдат основните приоритети на ОП и на Камарата като цяло през 2022 г.?

Основните приоритети на ОП на КСБ – София, като цяло би трябвало да бъдат подготовката на кадри за сектора, повишаване на квалификацията им, както и подпомагането на строителите при взаимоотношенията им с възложителите (държава, общини, частен сектор и др.) в тези динамични времена.

 

Какво ще пожелаете на читателите и на екипа на в. „Строител” за 2022 г.?

Пожелавам на Вашите читатели и на екипа крепко здраве и много късмет през Новата 2022 година!