Новини

Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани в проекти между България и Сърбия

Над 38 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничните региони на България и Сърбия в следващите седем години. Това предвижда Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта на програмата преди изпращането ѝ за одобрение от Европейската комисия. Сред основните цели са подобряване на конкурентоспособността на микро-, малки и средни предприятия от региона, създаване на работни места в тях, насърчаване на съвместното предлагане на туристически услуги, както и управление на риска при бедствия.

Над 8 млн. евро от ресурса са предвидени за предварително определения от двете страни стратегически проект, свързан с подготовка на населението за действия при бедствия и за подобряване капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране при извънредни ситуации. Партньори по него са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Сектор за управление при извънредни ситуации към Министерство на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и доброволчески организации.

Над 6 млн. евро са определени за проекти на микро-, малки и средни предприятия (ММСП). Инвестициите са насочени към модернизация на технологичния процес, оптимизация на производството, дигитализация, обучения на служителите и намирането на нови пазари.

Около 23 млн. евро са предвидени за разработването на нови съвместни регионални туристически продукти, реставрация, опазване и представяне на обекти на културното наследство, укрепване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа и свързващата пътна инфраструктура в изпълнение на интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничния регион и др.

МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган но програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия и през следващия програмен период 2021-2027 г.

Обществено обсъждане на подготвената финална версия на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия 2021-2027 ще се проведе онлайн (чрез WebEx) на 22 февруари 2022 г. от 15:00 часа. Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане могат да се регистрират в срок до 15 февруари 2022 г. на ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Пълният текст на проекта на Програмата е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации, Единния информационен портал: www.eufunds.bg и на интернет страницата на МРРБ.

Коментари и становища по публикувания проект на програмата могат да се представят в срок до 4 март 2022 г. в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес ma_ipacbc@mrrb.government.bg.