Новини

Влагат над 400 хил. лв.във вътрешен ремонт на една от сградите на СО

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на вътрешния ремонт на сградата на Столичната община на ул. „Доспат“ 70. Предвижда се обновяване на старите настилки, облицовките, санитарното оборудване, вратите и прозорците. Ще бъде подменена водопроводната и канализационна инсталации. В рамките на ремонта ще бъдат сменени електро и слаботоковите инсталации в кабелните канали и ще се подменят осветителните тела. Всички помещения ще се климатизират и ще бъдат поставени окачени тавани, ще бъдат извършени мазачески и бояджийски работи. Стойността на дейностите е 416 666,66 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на заложените дейности ще носи 30 т.на кандидатите, а предложената цена- 70 т. Оферти се приемат до 7 март.

https://app.eop.bg/today/167246