Новини

Над 207 млн. евро е ресурсът по новата Програма за сътрудничество с Румъния

На 3 февруари се проведе заседание на Съвместната работна група за (СРГ) за подготовката на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027.  НСОРБ се представлява на заседанието от титулярният ни представител в групата, Мариела Цонева, директор дирекция в община Велико Търново. Групата одобри финалната версия на Програмата за периода 2021-2027 г., индикативният бюджет на която е над 207 млн. евро.  Резюме на одобрената от СРГ Програма, може да намерите на страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-rumaniia-balgariia  Програмата ще е насочена към: опазването на околната среда и борбата с климатичните промени; подобряването на свързаността в региона, чрез развитие на ж. п. мрежите и навигацията по р.Дунав; инвестиции в образованието и реализацията на Интегрирана териториална стратегия. Най-голям дял от средствата, над 93 млн. евро, са предвидени за дейности с принос към изпълнението на „Зелената сделка“ и климатичните изменения. Стратегически инвестиции и покани на конкурентен подбор, ще бъдат насочени към съвместни проекти за предотвратяването на бедствия и извънредни ситуации, изграждането на зелена инфраструктура и намаляването на замърсяванията в населените места по поречието на Дунав. Над 70 млн. евро се предвижда да бъдат инвестирани в Интегрираната териториална стратегия, в подкрепа на местните общности от двете страни границата, които ще могат да определят сами приоритетните си инвестиции в сферата на туризма и свързаните с него сектори. Сред стратегическите приоритети на Стратегията е доизграждането на Вело маршрута „Евровело 6“. Чрез него ще имаме достъп до велотрасе от 3 653 км, свързващо важни туристически атракции в Европа. Три проекта от стратегическо значение се залагат по Програмата, всичките с водещи бенефициенти от Румъния -„DISMAR – Интегрирана система за маркиране на р. Дунав“ на стойност 8 млн. евро на Администрацията на Долен Дунав, „Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивостта на бедствия -  2“ на стойност 19.5 млн. евро, с водещ бенефициент Генералния инспекторат по извънредни ситуации и Превенция на рисковете по р. Дунав. на стойност 14 млн. евро, иницииран от  Министерството на околната среда на Румъния. По настояване на НСОРБ, изразено в рамките на общественото обсъждане на Програмата, местните власти/общините са включени сред основните целеви групи и по 4 й Приоритета. В структурите за изпълнението на бъдещата Програма няма промени в сравнение с тези от програмен период 2014-2020. В допълнение към Съвместния секретариат в Кълъраш,  се предвижда и създаването на 2 информационни бюра в Русе и София. По  ситуирането на това в столицата  се водят разговори с Европейската комисия. До март, Програмата следва да бъде одобрена от правителствата на Румъния и България, след което до 2 април, ще бъде официално депозирана пред Европейската комисия.