Новини

НСИ обяви официалния Индекс на потребителските цени за 2021 г. в размер на 7,8%

Националния статистически институт обяви официалния Индекс на потребителските цени за 2021 г. в размер на 7,8%

 

 

 

Код

Потребителски групи

 

 

2021

 

 

Общ ИПЦ

7.8

 

 

Хранителни продукти и безалкохолни напитки

8.9

 

 

Алкохолни напитки и тютюневи изделия

1.4

 

 

Облекло и обувки

2.8

 

 

Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива

11.6

 

 

Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома

4.8

 

 

Здравеопазване

0.9

 

 

Транспорт

22.2

 

 

Съобщения

-5.3

 

 

Развлечения и култура

5.6

 

 

Образование

4.8

 

 

Ресторанти и хотели

6.7

 

 

Разнообразни стоки и услуги

3.3

 

 

 

 

Хранителни стоки

8.8

 

 

Нехранителни стоки

9.5

 

 

Обществено хранене

6.8

 

 

Услуги

4.5

 

 

 

01.01.01

Хляб и зърнени храни

15.2

 

01.01.02

Месо и месни продукти

1.6

 

01.01.03

Риба и други морски храни

3.2

 

01.01.04

Мляко, млечни продукти и яйца

9.8

 

01.01.05

Животински и растителни масла и мазнини

24.4

 

01.01.06

Плодове

9.6

 

01.01.07

Зеленчуци

12.4

 

01.01.08

Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия

5.9

 

01.01.09

Хранителни продукти, некласифицирани другаде

7.8

 

01.02.01

Кафе, чай и какао

4.2

 

01.02.02

Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове

3.4

 

02.01.01

Спиртни напитки

5.8

 

02.01.02

Вина

4.4

 

02.01.03

Бира

4.8

 

02.02.00

Тютюневи изделия

0.0

 

03.01.01

Материали за изработване на облекло

2.4

 

03.01.02

Облекло

3.2

 

03.01.03

Други артикули и допълнения за облекло

0.6

 

03.01.04

Почистване, поправка и облекло под наем

7.5

 

03.02.01

Обувки

2.0

 

03.02.02

Поправка на обувки и обувки под наем

8.7

 

04.01.01

Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите

2.4

 

04.01.02

Други действителни наеми

0.4

 

04.03.01

Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище

10.2

 

04.03.02

Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище

11.3

 

04.04.01

Водоснабдяване

-1.2

 

04.04.02

Събиране и изхвърляне на битови отпадъци

0.9

 

04.04.03

Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води

1.8

 

04.04.04

Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде

3.2

 

04.05.01

Електроенергия

4.4

 

04.05.02

Газообразни горива

102.8

 

04.05.03

Течни горива за битови нужди

.

 

04.05.04

Твърди горива

25.9

 

04.05.05

Топлоенергия

19.0

 

05.01.01

Мебели и предмети за обзавеждане

8.4

 

05.01.02

Килими и други подови настилки

3.9

 

05.01.03

Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки

.

 

05.02.00

Домакински текстил

1.2

 

05.03.01

Големи домакински уреди - електрически и неелектрически

5.7

 

05.03.02

Малки електрически домакински уреди

3.0

 

05.03.03

Ремонт на домакински уреди

7.4

 

05.04.00

Стъклария, домакински съдове и принадлежности

5.5

 

05.05.01

Големи инструменти и машини

2.8

 

05.05.02

Малки инструменти и разнообразни принадлежности

4.0

 

05.06.01

Домакински стоки за краткотрайна употреба

3.4

 

05.06.02

Услуги за домакинството и битови услуги

4.6

 

06.01.01

Лекарствени продукти

0.8

 

06.01.02

Други медицински продукти

-13.7

 

06.01.03

Терапевтични апарати и оборудване

2.6

 

06.02.01

Лекарски услуги

3.4

 

06.02.02

Стоматологични услуги

1.5

 

06.02.03

Други извънболнични медицински услуги

7.2

 

06.03.00

Болнични услуги

0.0

 

07.01.01

Автомобили

2.1

 

07.01.03

Велосипеди

8.7

 

07.02.01

Резервни части и принадлежности за ЛТС

4.0

 

07.02.02

Горива и смазочни материали за ЛТС

38.2

 

07.02.03

Поддръжане и ремонт на ЛТС

10.1

 

07.02.04

Други услуги, свързани с ЛТС

1.1

 

07.03.01

Пътнически релсов транспорт

0.0

 

07.03.02

Пътнически автомобилен транспорт

3.5

 

07.03.03

Пътнически въздушен транспорт

-7.8

 

08.01.00

Пощенски услуги

6.7

 

08.02.00

Телефонни и телефакс апарати

-5.5

 

08.03.00

Телефонни и телефаксни услуги

-7.4

 

09.01.01

Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

0.7

 

09.01.02

Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди

1.3

 

09.01.03

Машини за обработка на информация

-2.4

 

09.01.04

Носители на записи

-0.5

 

09.01.05

Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация

9.0

 

09.02.02

Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито

4.7

 

09.03.01

Игри, играчки и предмети за колекции

4.5

 

09.03.02

Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито

0.7

 

09.03.03

Градинарство и цветарство

9.3

 

09.03.04

Домашни любимци и стоки за тях

2.3

 

09.03.05

Ветеринарни и други услуги за домашните любимци

9.6

 

09.04.01

Услуги в областта на развлеченията и спорта

6.9

 

09.04.02

Услуги в областта на културата

-5.5

 

09.05.01

Книги

9.1

 

09.05.02

Вестници и периодични издания

17.4

 

09.05.04

Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане

6.0

 

09.06.00

Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания

12.2

 

10.02.00

Прогимназиален етап на основното образование и средно образование

9.7

 

10.04.00

Висше образование

1.6

 

10.05.00

Образование, недефинирано с образователна степен

10.9

 

11.01.01

Ресторанти, барове и подобни заведения

6.8

 

11.01.02

Столове за хранене

7.3

 

11.02.00

Услуги по краткосрочно настаняване

4.9

 

12.01.01

Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения

8.9

 

12.01.02

Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване

0.7

 

12.01.03

Други уреди, хигиенни и козметични продукти

1.2

 

12.03.01

Бижута и часовници

2.9

 

12.03.02

Други лични вещи

2.8

 

12.04.00

Социални услуги

-5.7

 

12.05.02

Застраховки, свързани с жилището

-3.1

 

12.05.04

Застраховки, свързани с транспорта

19.0

 

12.06.02

Финансови услуги, некласифицирани другаде

4.2

 

12.07.00

Други услуги, некласифицирани другаде

3.7