Новини

Капиталовите разходи за 2022 г. на Министерство на транспорта и съобщенията са в размер на 248 012 700 лв

Капиталовите разходи за 2022 г., които са предвидени в бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията, са в размер на 248 012 700 лв. Малко над 9,6 млн. лв. отделени за придобиване на дълготрайни активи и ремонти. Това стана ясно по време на представянето на бюджета за 2022 г. в Комисията по транспорт и съобщения в НС. В заседанието участие взеха вицепремиерът Калина Константинова, зам.-министърът на транспорта и съобщенията Илия Илиев, представители на министерството, представители на Министерство на финансите, ръководителят на УО на ОПТТИ 2014-2020 Галина Василева и други. Капиталовите трансфери, които ще бъдат извършени през годината, са 238 396 700 лв. Над 128 млн. лв.ще получат НКЖИ, към „БДЖ-Пътнически превози“ ЕАД е планирано трансферът да е над 30 млн. лв., а за ДП „Пристанищна инфраструктура“- малко над 78 млн. лв.