Новини

2 326 009 100 лв. е капиталовата програма, предвидена в бюджета на МРРБ за 2022 година

2 326 009 100 лв е капиталовата програма, предвидена в бюджета на МРРБ за 2022 година. 1, 206 млрд. лв. се отделят за текуща поддръжка на инфраструктура, а 1 119 265 800 лв. са капиталовите разходи, в които влизат основен ремонт и ново строителство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на обсъждане на бюджета за 2022 г. в регионалната комисия на НС.

През 2022 г за извършване на основен ремонт на дълготрайни материални активи в бюджета на МРРБ за 2022 г. са заложени 537 110 400 лв. За извършване на проучвателно-проектантски дейности се залагат 8 175 637 лв. За строително – монтажни работи ще бъдат отделени 528 934 763 лв. 10 млн. лв. ще бъдат изразходвани за придобиване на земя. Общините поискаха създаване на фонд в размер на 300 млн. лв. за поддръжка на общинската пътна инфраструктура. Богомил Петков, член на комисията и  член на УС на КСБ коментира, че бюджетът на държавата е бюджет на растежа. „Проектобюджетът на МРРБ е много амбициозен. Заложен е голям ресурс са капиталови разходи. Подходено е професионално, защото са приоритизирани обекти по спешност и по проектна готовност. Ако екипът на МРРБ и министър Караджов осъществят намеренията си пътната инфраструктура и ВиК инфраструктурата ще изглеждат по нов начин, а държавата ще има ново лице“, каза той.