Новини

София, Пловдив, Бургас и Варна готови с нови проекти за подобряване на качеството на въздуха

Първия Национален механизъм за инвестиции в подобряване на качеството на въздуха обсъдиха кметовете на четирите най-големи града София, Пловдив, Бургас и Варна с министъра на околната среда и водите. Срещата се проведе по инициатива на кметовете Йорданка Фандъкова, Здравко Димитров, Димитър Николов и Иван Портних и с домакинството на министър Борислав Сандов, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Националният механизъм ще даде възможност на общините да кандидатстват по основните мерки за подобряване на въздуха с конкретни проектни предложения. Министър Сандов подчерта, че механизмът ще бъде финализиран веднага след приемане на държавния бюджет, а основни приоритети в него ще са подмяната на отоплителни уреди на изкопаеми горива в общински сгради (училища, детски градини, социални и културни институти), облагородяване на междублокови пространства и закупуване на електромобили за почистване и миене на публични пространства.  

Всички кметове обявиха своята проектна готовност и подчертаха, че финансирането от националния бюджет ще е ключово през 2022 г., в която още няма финансиране по новата програма „Околна среда“ 2022 - 2027 г. и по Плана за възстановяване и устойчивост.

„София има готовност да облагороди над 160 междублокови пространства от т. нар. „кални точки“, които са източник на прах от нерегламентирано паркиране, като тази програма се изпълнява съвместно с кметовете на райони. Миналата година Столична община облагороди 57 такива пространства със собствени средства. Готови сме и със 7 проекта за подмяна на отоплението на общински сгради с екологосъобразно“, каза кметът Йорданка Фандъкова. Тя заяви, че Столична община всяка година увеличава площите и средствата за миене на улици и ще участва в проекта за закупуване на електрическа техника за миене на улици и тротоари.

И четирите най-големи града в България докладваха намаление на средногодишните концентрации на ФПЧ в последната година.

„Данните от измервателните станции на ИАОС показват, че за трета поредна година София спазва нормата за средногодишна концентрация на ФПЧ. По отношение на втория показател, броят дни с превишения, за първи път през 2021 г. е регистрирано превишение само на една от станциите“, обясни кметът Фандъкова.

„От три години Бургас изпълнява нормата за средногодишни концентрации на всички измервателни станции, а само на една има превишение на броя дни“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Той подчерта, че в Бургас има готовност да подменят отоплителни устройства на твърдо гориво и мазут в общински сгради, както и да облагородяват и залесяват междублокови пространства.

От 2014 г. Варна покрива и двата показателя за ФПЧ. През 2021 г. Пловдив регистрира намаление на средногодишните норми на ФПЧ. „Община Пловдив има готовност да предложи проекти, свързани с озеленяването на нови зелени площи и премахването на т. нар. "кални петна", заяви кметът Здравко Димитров. Той поясни, че общината вече е картографирала тези площи и те обхващат близо 160 хил. кв. м. „И в момента работим по обновяване на техническата база на общинското предприятие "Чистота" и ще продължим със закупуването на съоръжения за автоматично измиване“, обясни кметът на Пловдив, който посочи че в последните 3 години измитите публични площи са увеличени с 36%.