Новини

Национален механизъм за инвестиции в подобряване качеството на въздуха обсъдиха кметовете на 4-те големи града и министъра на околната среда

Национален механизъм за инвестиции в подобряването на качеството на въздуха обсъдиха кметовете на четирите най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна и Бургас с вицепремиера и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Срещата се проведе по инициатива на кметовете Йорданка Фандъкова, Здравко Димитров, Иван Портних и Димитър Николов.

Националният механизъм ще даде възможност на общините да кандидатстват по основните мерки за подобряване на въздуха с конкретни проектни предложения. Министър Сандов подчерта, че механизмът ще бъде финализиран веднага след приемане на държавния бюджет, а основни приоритети в него ще са подмяната на отоплителни уреди на изкопаеми горива в общински сгради (училища, детски градини, социални и културни институти), облагородяване на междублокови пространства и закупуване на електромобили за почистване и миене на публични пространства.

Всички кметове обявиха своята проектна готовност и подчертаха, че финансирането от националния бюджет ще е ключово през 2022 г., в която още няма финансиране по новата програма "Околна среда" (2022-2027 г.) и по Плана за възстановяване и устойчивост.

"София има готовност да облагороди над 160 междублокови пространства от т. нар. „кални точки“, които са източник на прах от нерегламентирано паркиране, като тази програма се изпълнява съвместно с кметовете на райони. Миналата година Столичната община облагороди 57 такива пространства със собствени средства. Готови сме и със седем проекта за подмяна на отоплението на общински сгради с екологосъобразно“, каза кметът Фандъкова. Тя заяви, че Столичната община всяка година увеличава площите и средствата за миене на улици и ще участва в проекта за закупуване на електрическа техника за миене на улици и тротоари.

И от четирите най-големи града в България докладваха намаление на средногодишните концентрации на ФПЧ в последната година.

"Данните от измервателните станции на ИАОС показват, че за трета поредна година София спазва нормата за средногодишна концентрация на ФПЧ. По отношение на втория показател, броят дни с превишения, за първи път през 2021 г. е регистрирано превишение само на една от станциите", обясни Йорданка Фандъкова.

Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта, че общината има готовност да подмени отоплителни устройства на твърдо гориво и мазут в общински сгради, както и да облагородяват и залесяват междублокови пространства. "От три години Бургас изпълнява нормата за средногодишни концентрации на всички измервателни станции, а само на една има превишение ", заяви Димитър Николов.

От 2014 г. Варна покрива и двата показателя за ФПЧ.

През 2021 г. Пловдив регистрира намаление на средногодишните норми на ФПЧ. "Община Пловдив има готовност да предложи проекти, свързани с озеленяването на нови зелени площи и премахването на т. нар. "кални петна", заяви кметът Здравко Димитров. Той поясни, че общината вече е картографирала тези площи и те обхващат близо 160 хил. кв. м. "И в момента работим по обновяване на техническата база на общинското предприятие "Чистота" и ще продължим със закупуването на съоръжения за автоматично измиване“, обясни кметът на Пловдив, който посочи че в последните 3 години измитите публични площи са увеличени с 36%.