Новини

Пет са кандидатите за изпълнение на инженеринг на преустройство на административна сграда в ж.к. „Лозенец“ в училище

Пет са кандидатите за изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на предписани в технически паспорт и енергийно обследване мерки, както и преустройство на административна сграда в ж.к. „Лозенец“ на ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 в училище. Стойността на дейностите е 2 383 333,33 лв.без ДДС. Оферти са подадени от Интерхолд“ ЕООД, ДЗЗД „Астрея Билд“ с участници в обединението „Аква Конструкт Билд“ ЕООД и „Растер-юг“ ООД, „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, „Адванс-2002“ ЕООД и „Камо Билд Груп“ ООД. Предстои отваряне на ценовите оферти на участниците в търга.