Новини

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. Той предвижда приходите и трансферите на НЗОК за тази година да бъдат в размер на 6 050, 7 млн.лв. Това е с 604,4 млн.лв. повече от бюджета на институцията през 2021 г.

Предвидено е през 2022 г. здравноосигурителните приходи в бюджета на НЗОК да бъдат в размер на 5 802,5 млн. лв. От здравноосигурителни вноски сe очаква да постъпят 3 760,0 млн. лв. или 433,9 млн. лв. повече от 2021 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет 2 043,3 млн. лв., или с 263,2 млн. лв. повече от трансфера за миналата година.

При приходите от здравноосигурителни вноски са отчетени ефектите от увеличаване от 1 април 2022 г. на размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.; на размера на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3 400 лв. и др.

От неданъчни приходи - глоби, санкции и наказателни лихви за 2022 г. е предвидено да постъпят 23,2 млн. лв., което е с 2,7 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г.

Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им от 6,6 млн.лв. За дейности за здравно неосигурени лица са заложени 8,8 млн. лв., за лечение на деца до 18 годишна възраст и на лица над 18 годишна възраст - 37,2 млн. лв., за медицински изделия, помощни средства, приспособления за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 38 млн. лв.

Разходите, заложени в законопроекта за бюджета на НЗОК за 2022 г., възлизат на 6 050,7 млн. лв. Текущите разходи се предвижда да бъдат 5 871,7 млн. лв., средствата за първична извънболнична медицинска помощ - 363,7 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл.за комплексно диспансерно наблюдение) - 380,2 млн. лв., за дентална помощ -  239,7 млн. лв., за медико-диагностична дейност - 207,3 млн. лв.

През 2022 г. НЗОК да има резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, в размер на 174 млн. лв., предвижда законопроектът.

Със 129 гласа "за" и 92 "против" парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.