Новини

Две оферти са подадени в търга за "Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово"

Две оферти са подадени в търга за "Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово". Стойността на дейностите е 31 926 858,02 лв. Без ДДС. Единият от кандидатите е „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Другият е ДЗЗД „СПСОВ-Кубратово“ с участници в обединението „ГБС- Пловдив“ АД и „Главболгарстрой“ АД. Предстои да бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти на кандидатите.