Новини

Групата на ЕИБ е подкрепила българската икономика с 948 млн. евро през 2021 г.

През 2021 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 948 млн. евро за различни проекти в България. Така общият размер на финансирането отбеляза ръст от 114 % спрямо 2020 г. Това стана ясно на пресконференция, на която Ивайло Яйджиев, зам.-министър на финансите и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ представиха резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ на България и обсъдиха стратегическите перспективи на Банката на ЕС за предстоящата година. През 2021 г. заемите от ЕИБ за България възлизат на 176 млн. евро и са предназначени за устойчива инфраструктура, за зелено развитие на градовете и за стопански субекти. Очаква се подкрепата по линия на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ) да привлече в България 2,7 млрд. евро за МСП, които се борят с последствията от пандемията от КОВИД-19. ЕГФ бе създаден от Групата на ЕИБ с приноса на България и други държави-членки като защитен щит за компаниите, засегнати от кризата от КОВИД-19. „Предизвикателствата за глобалната и българската икономика, причинени от пандемията от КОВИД-19 продължават. През 2021 г. Групата на ЕИБ увеличи над два пъти дейностите си в страната спрямо 2020 г. Близо 6 000 дружества в България се възползваха от финансиране при изгодни условия с цел запазване на работни места и продължаване на стопанската си дейност. В допълнение, ЕИБ е важен източник на подкрепа за инвестиции в устойчива инфраструктура, а чрез консултантските ни услуги спомогнахме за задвижването на проекти и превръщането им в кредитоспособни начинания. Искам да благодаря на всички наши партньори за отличното сътрудничество при създаването на работни места и условия за просперитет в България.”, заяви Лиляна Павлова. „ЕИБ има важа роля, както в изпълнението на инициативите на ЕС, така и на националните мерки и ние високо ценим усилията на Банката да разработва нови финансови инструменти и да предоставя иновативни, прагматични и ефективни решения“, каза зам.-министърът на финансите Ивайло Яйджиев. В рамките на пресконференцията ЕИФ и финансовият старт-ъп CFN АД подписаха гаранционно споразумение по линия на ЕГФ, което ще даде възможност за осъществява на мостово финансиране на компании в сектора на инфраструктурното строителство, посредством факторингови сделки на стойност до 150 млн. евро. Дейността на CFN е насочена към етапно и дългосрочно подкрепяне на МСП, каквито реално са над 70% от изпълнителите и подизпълнителите във финансираните от държавата инфраструктурни проекти. Изп. директор на CFN АД, Филип Генов, заяви че рядко се случва една нова финансово-технологична компания да навлезе на пазара едновременно с три неща - изключително нужен финансов инструмент, абсолютно иновативна технология и също толкова иновативен подход към оценката и управлението на рисковете. „Предоставянето на нови възможности за оборотно търговско финансиране на компаниите в инфраструктурното строителство е отдавна назряла необходимост. На практика продуктът дава възможност да се съкрати с месеци времето, в което компаниите ще получават парите си за вече изпълнените дейности, а огромната част от тях ще имат достъп до такова финансиране за пръв път. Всичко това се доставя чрез най-доброто решение за мобилен факторинг, налично в глобалната финтех индустрия днес.“, изтъкна той. Поради спецификите на сектора и прекомерната си задлъжнялост, по-малките компании срещат трудности при достъпа до финансиране от основни доставчици на факторинг услуги. Така, с помощта на ЕИФ, CFN ще подобри достъпа до финансиране на този пазарен сегмент, който в момента не се обслужва от финансовата система в България. Освен подобряване на ликвидността на дружества в строителния сектор на България, CFN ще стартира и процеса по дигитална трансформация и внедряване на иновативни мобилни технологии във финансирането на сектора. Клиентите на CFN ще са сред първите в България и Региона, които ще имат възможността да бъдат обслужвани по изцяло дигитален процес във всеки един етап от тяхното факторингово финансиране.