Новини

СО има намерението да поеме на дългосрочен заем от ЕИБ за развитието на третата линия на метрото

Столична община ще проведе публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен заем от Европейската инвестиционна банка за изпълнение на проект "Разширение на метрото в гр. София, линия 3, Етап III". Обсъждането ще се проведе на 18 февруари от 15,00 ч онлайн чрез платформата WEBEX и може да се проследи в Youtube канала на Столична община. В публикуваните материали в портала на Столична община и в сайта на "Метрополитен" ЕАД са посочени схемите за финансиране на проекта - 47% от Плана за възстановяване и развитие и/или национално финансиране, и 53% - съфинансиране от Столична община. Заемът от ЕИБ е необходим за осигуряване на съфинансирането от СО, написа в социалните мрежи зам.-кметът Дончо Барбалов. Планирано е размерът на дългосрочния дълг, който Столична Община има намерение да поеме, е до 195 500 000 евро, за частта „ж.к. „Хаджи Димитър“ - ж.к. „Левски“ до 56 000 000 евро и за частък „ул. „Шипка“ - кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“- бул. „Цариградско шосе“ до 139 500 000 евро. Дъллгосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична oбщина. Няма предвидено обезпечение по дълга.

Общата дължина на Линия 3 на метрото в София е предвидена 21 км с 21 метростанции. Строителството се извършва на 4 етапа.Със средства от ОПТТИ 2014 - 2020г през 2016 – 2020 г. се изградиха първите два участъка от Линия 3 на метрото с дължина 12 км и 12 метростанции, оборудвани с нови системи за управление и безопасност, произведени и монтирани от Сименс и нов модел влакове на същата фирма. Предвид сложните геоложки условия и слабите почви по трасето на централния участък строителството на тунелите е извършено с немска тунелопробивна машина с противоналягане в забоя. В източна посока линията не е завършена, катоне достига до разположените в тези части на столицата големи жилищни комплекси - ж.к. Левски и ж.к. Слатина и прилежащите жилищни и административни зони. За постигане на предвидения значителен транспортен, екологичен и социален ефект от линията, следва тя да бъде завършена, като се изградят другите й два участъка – съответно участък „ж.к. Хаджи Димитър“ -  ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев - ж.к.Слатина - Тех.парк/Зала Арена армеец.- бул. Цариградско шосе“. Извършването на предпроектните проучвания, изготвянето  на линейните ПУП и на идейните проекти по всички части за двата участъка през последните години е направено от Метропроект Прага и Шведската фирма Свеко, спечелили обявените за целта обществени поръчки. Тези проучвания и проектни работи са финансирани от ОП “Транспорт“ и ОП “Транспортна свързаност“.