Новини

Цветелина Димитрова, „Аква Конструкшън“ ЕООД: Целесъобразно е да бъдат актуализирани стойностите на договори по текущите проекти

Отличието „Най-добър строител“ в категория „Малки предприятия“ на ОП – София, е мотивация да продължим напред с пълни сили

Уважаема г-жо Димитрова, приемете поздрави от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най-добър строител“ в категория „Малки предприятия”. Какво означава за Вас това отличие от колегите Ви?

Целият екип на „Аква Конструкшън“ ЕООД работихме усърдно и знаем колко усилия, време и труд сме посветили, за да го заслужим. За нас това не е просто поредната грамота, която сме закачили на стената, а признание за перфектно свършената работа през годините. Също и мотивация да продължим напред с пълни сили!

Посвещаваме наградата в памет на управителя на „Аква Конструкшън“ ЕООД Анчо Димитров.

[caption id="" align="aligncenter" width="581"] ПСОВ – гр. Кубрат[/caption]

Каква беше изминалата година за компанията, кои бяха основните обекти, по реализацията на които работихте? Какво бихте посочили като най-голям успех?

Изминалата 2021г. беше осеяна с немалко трудности, които преборихме с постоянство и много работа. Завършихме доизграждането на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IX - Ямбол. Приключихме и проекта на инженеринг за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Ямбол.

Работихме и очакваме да реализираме в най-кратки срокове през 2022 г. реконструкцията и разширението на водопроводна и канализационна мрежа на Ямбол, реконструкцията на пречиствателна станция за отпадни води в Сливен и проект със същото задание за Нова Загора.

Считаме, че всички изпълнени обекти, както и текущи такива си имат собствена специфика, поради което е трудно да класифицираме най-успешния проект. Всички са еднакво значими и са ни направили по-опитни и рутинирани в сферата на строителството.

[caption id="" align="aligncenter" width="646"] Птицеферма, Сушево[/caption]

Разкажете ни малко повече за историята на компанията и най-интересните обекти през годините. С кой от тях се гордеете най-много?

Започвайки от нулата, успяхме да изградим стройна структура от добре обучени професионалисти, които гарантират качество и бързина в изпълнението на обекти от всякакво естество – от високо строителство до инфраструктура. Първият обществено значим проект, който изпълнихме, беше изграждането на ПСОВ Кубрат през 2012-а, поради което смеем да твърдим, че това е най-голямата ни гордост! Станцията няма забележки по изпълнението - като целият процес е автоматизиран и се управлява дистанционно с лекота. През годините фирмата ни може да се похвали и със следните обекти: „Инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на техническо оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на разширението на ПСОВ гр. Кубрат“; „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат“; Дейности, свързани със строителството, доставката и монтажа на оборудване и съпътстваща техническа инфраструктура за обект: „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Кубрат“. Изградихме модерна птицеферма за отглеждане на пилета бройлери в землището на с. Сушево, община Завет, област Разград, направихме площадка за товарене и транспортна мрежа за извозване на торова маса и готова продукция към функционираща птицеферма за отглеждане на пилета бройлери в ПИ №075015 по КВС на с. Сушево.

И още „Животновъден комплекс за пилета-бройлери – П.И. 12108.237.214‘‘, с. Врабево, община Троян; „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа“, град София, ул. „Михаил Сарафов” 4.

[caption id="" align="aligncenter" width="624"] Спортна зала – гр. Кубрат[/caption]

В началото на новата година какви са плановете и целите, които си поставяте?

Започваме 2022 г. с все така усърдна работа, като цел с най-висок приоритет, разбира се, са текущите ни проекти и започването на нови.

 

Как се отразява повишаването на цените на суровините и материалите на работата Ви?

 Както виждаме, дори в световен мащаб сътресенията в икономически план не са малки, но дългогодишният ни опит ни е направил гъвкави – готови да преодолеем и тази трудност.

[caption id="" align="aligncenter" width="748"] ПСОВ – Ямбол[/caption]

Какви са другите предизвикателства, с които се сблъсквате?

 Предизвикателства винаги е имало и винаги ще има, но това не ни е спирало и не планираме да се отказваме и сега – даже напротив, колкото повече са, толкова повече страст влагаме в каузата си, независимо дали работим сами или в партньорство с други строители.

 

Вие сте член на най-голямото Областно представителство на Камарата, това в София. Какви трябва да бъдат основните приоритети на ОП и на Камарата като цяло през 2022 г.?

Във фирмата ни действията припокриват мирогледа и ценностите на нашия управител – прозрачен подбор на изпълнители на обектите и следене за качественото изпълнение на всяка стъпка от плана. Съветваме и ОП и Камарата да следва нашия пример за по-добри резултати в бъдеще. Считаме за целесъобразно да бъдат актуализирани стойностите на договорите за изпълнение на текущите проекти предвид растящите цени на суровините и материалите и да се настоява за допълнително финансиране от държавата с цел оптимизация на строителните разходи.

 

Какво ще пожелаете на читателите и на екипа на в. „Строител” за 2022 г.?

В заключение първо искаме да благодарим на целия ни екип и всички наши работници и партньори за непрестанната усърдна работа, която кипи на обектите ни, и да си пожелаем да бъдат все така целеустремени и всеотдайни. А на читателите и екипа на в. „Строител“ пожелаваме най-искрено през 2022 г. да посрещнат много успехи, да не спират да се борят с трудностите и най-важното в тези времена - да се радват на отлично здраве и благополучие!