Новини

Парламентът прие на първо четене Законa за държавния бюджет за 2022 г

След няколкочасови дебати Парламентът прие на първо четене Законът за държавния бюджет за 2022 г. „За“ гласуваха-129 , „против“-99 и „въздържал се“- 0. Педвижда се минималната работна заплата от 1 април 2022 г.да бъде увеличена на 710 лв. Отделят се 70 млн. лв. за построяване, дострояване или ремонт на ясли, детски градини и училища. 1 млрд.и 683 млн. лв. се предлага да бъде вноската на страната към ЕС. Предвижда се да бъде продължена мярката „60/40" като за това се отделят 410 млн.лева. Над 5,67 млрд. лв.е бюджетът в сектор „Регионална политика“. Над 20 млрд.лв.са разходите на държавата.Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30 процента спрямо 2021 г., а общата изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15 процента.