Новини

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обновена)

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Проектът подкрепиха 129 народни представители, 99 гласуваха „против“.

В проекта за държавен бюджет е заложено ускоряване на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) до 4,8 процента през 2022 г. Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да достигне 4,1 процента от БВП през 2022 г. (с включени COVID-19 мерки) и 2,5 на сто от БВП (без COVID-19 мерки) с последващи годишни стъпки за фискална консолидация.

От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки. Разчетено е увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и на заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията. 315 млн. лв са предвидени за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти.

За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени средства за закупуване на допълнителни количества ваксини - 267,2 млн. лв.; за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия - 352 млн. лв.; за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за лечебните заведения - 131,8 млн. лв. и за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове за учениците, бързи антигенни тестове и PCR тестове - 101,2 млн. лв.

Отделени са 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, считано от 1 април 2022 г., както и 70 млн. лв за изграждане и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища.

С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ са заделени средства за подпомагане на бизнеса в размер на 931,5 млн. лв. За продължаване на т.нар. мярка "60/40" за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца са заложени 410 млн. лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30 процента спрямо 2021 г., а общата изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15 процента.

Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73 процента от БВП. Предвидени са средства за превъоръжаване и модернизация на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия (БА). От тях 187 млн. лв. са за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили; 100 млн. лв.  за основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада; 180 млн. лв. за средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му; и 77 млн. лв. за преодоляване на некомплекта на (БА).