Новини

Фонд от 1 млрд. лв. ще финансира инвестиции в общините

МРРБ и НСОРБ са обсъдили възможностите за компенсиране на ръста на цените в строителството по проекти, реализирани с европейски и национални средства

Сред приоритетите на МРРБ и правителството е създаването на фонд, чрез който да бъдат финансирани инвестиции в общините. Това стана ясно след среща на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и екипа му с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Очаква се до края на февруари министър Караджов да представи на НСОРБ за последващо консултиране с местните власти проекта за създаване на Фонд за регионално развитие. Той ще е с бюджет от 1 млрд. лв. и ще предоставя средства за широк кръг от общински инвести- ции. Визията на МРРБ е чрез по-мащабни и комбинирани проекти да бъдат подкрепяни паралелно ВиК и пътни СМР, както и благоустройствени дейности, водещи до цялостно обновяване на населените места, съобщават от НСОРБ. Критериите за подбор на проектите по бъдещия фонд, който ще оперира на принципа на програмите на ЕС, но с намалена административна тежест, са в процес на подготовка. Предимство при кандидатстването ще имат проекти в по-слаборазвитите райони – Странджа, Северозападна България и Родопите, допълват от Сдружението.

На срещата е коментирано и отражението на ръста на цените в строителството върху реализацията на проектите с европейско и държавно финансиране и възможните решения за изход от ситуацията.

От НСОРБ са алармирали, че заради повишаването на цените на строителните материали и разходите за труд е застрашено реализирането на проектите на общините. Те изпълняват дейности на стойност 2,2 млрд. лв. национално и европейско финансиране. Данните на Сдружението сочат, че само по оперативните програми „Регионално развитие“ (ОПРР) и ОП „Околна среда“ (ОПОС) местните администрации реализират 390 проекта, за които осигуряват 840 млн. лв. съфинансиране от бюджетите си. „По проекти, включващи строителство, най-вече по Програмата за развитие на селските райони, които стартираха по-късно, няма кандидати за изпълнители на СМР или избраните отказват сключването на договори. НСОРБ вече близо година търси решение на проблема и е провело множество срещи с министри от двата служебни кабинета, с Камарата на строителите в България, с настоящите парламентарни комисии по бюджет, регионална и социална политика. Проблемът е дискутиран и с членове на сегашното правителство, които потвърждават констатациите на НСОРБ „за замразяването“ на редица строителни обекти“, са заявили на срещата от Сдружението.

Данните от проучване на НСОРБ показват ръст от 30 - 40% на строителните материали и дейности, като за покриването му по 103 общински проекта на 71 администрации са необходими около 65 млн. лв. От тях 41 са проблемните проекти по ОПРР, в които недостигът на средства е около 36 млн. лв. Изход от ситуацията Сдружението вижда в осигуряването на допълнителни средства от националния бюджет, и то в кратки срокове, за да не се компрометира строителен сезон 2022 г.

Министър Караджов е информирал кметовете, че МРРБ също е сред потърпевшите от ръста на цените в строителството, особено по проектите, реализирани от ВиК дружествата, които се финансират от ОПОС. Там под риск са 260 млн. лв. По думите му сходни проблеми имат и други министерства. Караджов е заявил, че се търси законодателно решение, което да позволи на програмите на ЕС да завишат европейския и кореспондиращия му национален принос по бъдещите и настоящите проекти. Към Министерството на финансите вече е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да разработи методология за инде- ксиране на ръста на цените в строителството и механизъм за това, е съобщил министърът.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова е споделила, че е проведена среща между ръководствата на програмите с европейско финансиране, на която е обсъждано индексиране. Според нея Управляващите органи и в частност ОПРР имат готовност след разработването на компенсаторния механизъм експедитивно да осъществят преглед на всички проблемни проекти и да ги анексират. Нагласите са механизмът да се прилага както за нетъргувани проекти, така и за неизпълнените дейности по вече сключени договори.