Новини

Финтех компания с помощта на ЕИФ ще осигурява мостово финансиране на МСП в строителството

През 2021 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 948 млн. евро за различни проекти в България. Така общият размер на финансирането отбелязва ръст от 114% спрямо 2020 г. Това стана ясно на пресконференция, на която Ивайло Яйджиев, зам.-министър на финансите, и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, направиха общ преглед на основните дейности през 2021 г. на Групата в България и обсъдиха стратегическите перспективи на банката на ЕС за настоящата година. На събитието бе отчетено, че

през 2021 г. заемите от ЕИБ за България възлизат на 176 млн. евро.

Те са отпуснати за устойчива инфраструктура, за „зелено” развитие на градовете и за стопански субекти. Обърнато бе внимание и че се очаква подкрепата по линия на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ) да привлече в България 2,7 млрд. евро за МСП, които се борят с последствията от пандемията от COVID-19.

„През 2021 г. Групата на ЕИБ увеличи над два пъти дейностите си в страната спрямо 2020 г. Близо 6000 дружества в България се възползваха от финансиране при изгодни условия с цел запазване на работни места и продължаване на стопанската си дейност. В допълнение - ЕИБ е важен източник на подкрепа за инвестиции в устойчива инфраструктура, а чрез консултантските ни услуги спомогнахме за задвижването на проекти и превръщането им в кредитоспособни начинания. Искам да благодаря на всички наши партньори за отличното сътрудничество при създаването на работни места и условия за просперитет в България”, заяви Лиляна Павлова.

Ивайло Яйджиев подчерта, че ЕИБ има важа роля както в изпълнението на инициативите на ЕС, така и на националните мерки, свързани със справяне с кризата.

В рамките на пресконференцията ЕИФ и финансовият стартъп CFN АД подписаха гаранционно споразумение по линия на ЕГФ, което ще даде възможност за осъществяване на мостово финансиране на компании в сектора на инфраструктурното строителство посредством

факторингови сделки на стойност до 150 млн. евро.

Дейността на CFN е насочена към етапно и дългосрочно подкрепяне на МСП, каквито реално са над 70% от изпълнителите и подизпълнителите във финансираните от държавата инфраструктурни проекти. Поради спецификите на сектора и прекомерната си задлъжнялост по-малките компании срещат трудности при достъпа до финансиране от основни доставчици на факторинг услуги. Така с помощта на ЕИФ CFN ще подобри достъпа до финансиране на този пазарен сегмент, който в момента не се обслужва от финансовата система в България.

Изп. директор на CFN АД Филип Генов заяви, че рядко се случва една нова финансово-технологична компания да навлезе на пазара едновременно с три неща – изключително нужен финансов инструмент, абсолютно иновативна технология и също толкова иновативен подход към оценката и управлението на рисковете. „Предоставянето на нови възможности за оборотно търговско финансиране на компаниите в инфраструктурното строителство е отдавна назряла необходимост. На практика продуктът дава възможност да се съкрати с месеци времето, в което компаниите ще получават парите си за вече изпълнените дейности, а огромната част от тях ще имат достъп до такова финансиране за пръв път. Всичко това се доставя чрез най-доброто решение за мобилен факторинг, налично в глобалната финтех индустрия днес“, изтъкна той.

Освен подобряване на ликвидността на дружества в строителния сектор на България CFN

ще стартира и процеса по дигитална трансформация

и внедряване на иновативни мобилни технологии във финансирането на сектора. Клиентите на CFN ще са сред първите в България и региона, които ще имат възможността да бъдат обслужвани по изцяло дигитален процес във всеки един етап от тяхното факторингово финансиране.