Новини

Цифровото приложение за лична идентификация да бъде представено за обсъждане

След 14 февруари Министерството на електронното правителство ще публикува дискусионен документ, съдържащ техническите спецификации за разработване на мобилно приложение за електронна идентификация. Министерството на електронното правителство трябва да се съгласува с МВР, преди да разработи приложението, каза министър Божидар Божанов.

Електронното удостоверяване ще се извършва чрез мобилно приложение. Властите обсъждат дали заявлението да бъде заверено еднократно чрез QR код или с електронен подпис, с фискален или застрахователен код.