Новини

НСОРБ събира информация за наличието на одобрени проекти за основен ремонт на общински пътища или на части от тях

До 24 февруари 2022 г. НСОРБ събира информация за наличието на одобрени проекти за основен ремонт на общински пътища или на части от тях на територията на страната. Данните от проучването ще бъдат предоставени на Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с проведените разговори за осигуряване на допълнително финансиране за пътни ремонти, съобщават от Сдружението.  Припомняме, че по инициатива на НСОРБ, на 8 февруари ръководството на Сдружението проведе среща със заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и неговия екип – заместник-министрите Деяна Иванова и Явор Пенчев и председателя на УС на АПИ Тодор Василев. Ръководството на строителното министерство бе запознато с резултатите от изготвения от НСОРБ анализ на състоянието на общинските пътища. Сдружението обърна внимание на необходимостта от осигуряване на целево финансиране от държавния бюджет за поддържането им в добро експлоатационно състояние. Настояването на общините срещна разбиране в лицето на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Постигната беше договореност НСОРБ да представи конкретни данни за проектната готовност на общините за извършване на основни ремонти на общинска пътна мрежа в пролетно-летния сезон, на базата на които МРРБ да изготви мотивирано предложение до Министерството на финансите.

В тази връзка, НСОРБ се обръща към кметовете на общини в срок до 24 февруари 2022 г. да предоставят коректна и актуална информация за наличието на одобрени проекти за основен ремонт на общински пътища или на части от тях. В случай, че за съществуващите проекти не е изготвена количествено-стойностна сметка, министърът на регионалното развитие и благоустройството препоръчва да бъде потърсено съдействие от страна на Областните пътни управления за остойностяване на необходимите разходи.

Информацията за налична проектна готовност следва да бъде изпратена до НСОРБ на e-mail: m.gizdova@namrb.org, в електронна форма. Образецът е изпратен като приложение към официалното писмо до общините.