Новини

София е на шесто място в света в “Индекс за оптимизиране на водата”

София е на шесто място в света в “Индекс за оптимизиране на водата” (The 2021 Water Optimisation Index) на Economist Impact, част от Economist Group. Новината съобщават от “Софийска вода” АД. Оценяването на градовете изследва доколко успешно те осъществяват нужните политики, каква е изградената инфраструктура и прилагат ли се мерки за оптимизиране на ползването на водните ресурси, така че всеки краен потребител да ползва безопасна, достъпна и надеждна вода. 

За целта индексът съпоставя 51 града от цял свят и ги оценява по 47 количествени и качествени показателя, разделени в три подкатегории – надеждност, достъпност и устойчивост. Изследването разкрива интересни зависимости, свързани с питейната вода, нагласите на хората към употребяване на рециклирана вода, връзката между благосъстоянието и качеството на водата и др.

С шестата си позиция София изпреварва градове като Лондон, Копенхаген и Калгари. Лидер в общата класация е Лос Анжелис. В отделните подкатегории София е на 4-то място по надеждност и на 7-мо по достъпност. По показателя устойчивост не попада сред класираните на първите 10 позиции градове. 

В класациите по региони столицата на България е на второ място за Западна и Източна Европа и е с по-висока оценка от Лондон, Копенхаген и Мадрид. На първо място е Лисабон.

“Индекс за оптимизиране на водата” цели да послужи за обмен на добри практики между градските управи, които срещат различни предизвикателства, но постигат напредък, благодарение на работещи местни решения и политики.