Новини

Стартира подмяната на осветлението в двата най-големи пловдивски района – „Централен“ и „Южен"

Стартира подмяната на осветлението в двата най-големи пловдивски района – „Централен“ и „Южен“. То ще бъде извършено по проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“  и район „Южен“ на Община Пловдив. „Ще бъдат подменени общо 1913 от старите осветителни тела с LED осветление в двата района. В район „Централен“ проектът е за улиците в карето между бул. „Копривщица“, бул. „Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул. „Христо Ботев“, като в този район ще бъдат подменени 1192 осветителни тела. В „Южен“ в обхвата на подмяната влизат улиците между „бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“, ул. „Академик Петър Динеков“ и ул. „Коматевско шосе“, като тук ще бъдат сменени общо 669 тела“, заяви на встъпителната пресконференция ръководителят на проекта инж. Таня Петкова. Проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“  и район „Южен“ на Община Пловдив е финансиран от финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към Министерството на енергетиката. Той е на обща стойност 1 126 999, 69 лв. безвъзмездна финансова помощ. До момента са проведени всички процедури по ЗОП и са сключени договори с избраните изпълнители, изготвен е и технически проект. Предстои издаване на разрешение за строеж, след което ще стартират и същинските дейности по подмяна на осветителните тела.