Новини

Проведе се първа по рода си среща между кметовете на Видин и Крайова

Проведе се първа по рода си среща между кметовете на Видин и Крайова – д-р Цветан Ценков и Лия Олгуца Василеску, с фокус върху реализирането на трансгранични проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз. До момента общините Видин и Крайова не са си партнирали по съвместни проекти. С цел активизиране на сътрудничеството бе и визитата в румънския град на делегация от Видин, включваща още председателя на Общинския съвет Генади Велков, заместник-кмета на Общината Десислава Тодорова и експерти в разработването на проекти. От румънска страна в разговорите участва и председателят на Окръжния съвет на Долж Козмин Василе.  Обсъдени бяха конкретни идеи, като на първо място усилията ще бъдат насочени към кандидатстване с проекти за трансгранично сътрудничество в областта на туризма и културно-историческото наследство. Като обект от страна на Община Видин ще бъде включен Крайдунавският парк, който ще бъде модернизиран и реновиран и така ще се превърне в още по-привлекателно място за туристите. Намерението е да се привлече финансиране по две от осите на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България: за културна инфраструктура и туризъм и за зелена инфраструктура. Договорено бе също така да се кандидатства с общи проекти в сферата на образователната инфраструктура и обмяната на опит между ученици от Видин и Крайова. Обсъдени бяха и други важни за Община Видин проекти, които не са допустими по Програмата за трансгранично сътрудничество, но ще продължи съвместната работа за търсене на други подходящи източници за тяхното финансиране. Пример за такива проекти са за изграждане на консервна фабрика и създаване на плодово-зеленчукова борса. По време на разговорите като области, които предлагат значителни възможности за сътрудничество, бяха идентифицирани още транспортната инфраструктура и здравеопазването. Долж е един от успешно развиващите се в икономическо отношение райони на Румъния. Затова Община Видин ще разчита на обмяна на опит във връзка с изграждането на индустриални паркове и заимстването на добри практики в привличането на инвеститори.