Новини

Община Русе ще получи над половин млн. лв. за дигитализация и опазване на културното си наследство

Проектът на Община Русе „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ е одобрен за безвъзмездно финансиране. Средствата ще бъдат получени по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Първа покана на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“. Проектът е по идея на Община Русе, а стойността му е 525 355,96 лв. със срок за изпълнение 24 месеца от подписване на договора.  За реализирането на проекта Община Русе ще си партнира с основните културни институции в града - Регионалния исторически музей, Драматичен театър "Сава Огнянов",  Куклен театър – Русе, Общинския културен институт "Художествена галерия", Държавната опера, Регионалната библиотека "Любен Каравелов", Възрожденско читалище "Зора 1866г.", Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“, а също и с Националния музей в Лихтенщайн.  В рамките на проекта културните институти ще си сътрудничат за опазване и подобряване условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За целта ще бъде създаден Център за дигитализация. Акцентът на проекта ще бъде съхраняването и популяризирането на историята на Русе, бурното развитие на града и оживения културен живот през годините. Ще бъдат дигитализирани над 30 хиляди снимки, документи, плакати, афиши, картички, програми, статии, пиеси, картини, костюми и други културни и исторически артефакти. Те се съхраняват в архивите на Община Русе и културните институции. Дигитализираните ценности ще бъдат достъпни за всички на създадената платформа. С помощта на проекта културното наследство на Русе ще може да се включи в общоевропейския културен обмен, представяйки самобитността на региона.