Новини

Парламентът гласува създаването на Министерство на електронното управление

Парламентът прие днес на второ гласуване законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ) за създаване на
Министерство на електронното управление. Предстои издаване на указ на
президента Румен Радев за обнародването на ЗЕУ в Държавен вестник. Закона
влиза в сила от деня на неговото публикуване.
„Ще изграждаме нова визия на работещо електронно управление, на съвсем
различно политическо ниво. В наше лице има политическо лидерство за
въвеждането и ефективното осъществяване на политиката на е-управление
в България“, каза министър Божидар Божанов, след гласуването на Закона.Оттук нататък отговорността е голяма, очакванията са огромни, вярвам,
че ще ги оправдаем. Предстои много работа и се надявам в рамките на 2022 г.
да имаме добри резултати, с които да се похвалим“, допълни министърът.
С приетите от депутатите изменения и допълнения на ЗЕУ се закрива Държавна
агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет, като всички
правомощия се възлагат на министъра на електронното управление.
Ликвидационна комисия, създадена от МС, в тримесечен срок от влизането в
сила на ЗЕУ, ще урежда отношенията, свързани със закриването, включително се
разпорежда с активите, пасивите, регистрите, базите данни, архива, другите
права и задължения на закритата Агенция, както и урежда трудовите и
служебните правоотношения на служителите. Правоотношенията на
председателя и на заместник-председателите на ДАЕУ се прекратяват от датата
на влизане в сила на закона. До привеждането в съответствие с този закон на
устройствения правилник на МЕУ, правомощията на министъра на транспорта и
съобщенията в областта на информационните технологии ще се изпълняват от
него по досегашния ред.