Новини

Екатерина Захариева внесе предложение за увеличение на капиталовите разходи на общините от област Пазарджик

Народният представител от коалиция ГЕРБ-СДС внесе предложение до
председателя на Комисията по бюджет и финанси. Предложението включва
искане от народния представител за увеличаване на капиталовите разходи
предвидени за областта.
„Въпреки сериозните инвестиции в последните години, все още нуждите на
общините са големи. Напълно неприемливо е капиталовите разходи за
годината във всичките дванадесет общини в шестата по големина област да
са само в размер на 8 632,5 лв.”, посочва в предложението си Захариева.
В предложението са посочени и за кои конкретни и важни за общините
проекти ще се изисква допълнително финансиране. Това са необходими за
развитието на област Пазарджик ремонти, реконструкции и рехабилитации, а
именно:

- Община Пазарджик – за ремонт на улици, бордюри, тротоари – 3 245, 6
лв.

- Община Белово за основен ремонт и реконструкция на помещенията за
социален патронаж; ремонт и обновяване на читалищни сгради в кв. Малко
Белово и селата Сестримо, Аканджиево и Момина клисура; ремонт на
площадна пространство на с. Сестримо – общо 1 140,0 лв.

- Община Брацигово – реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бяга –
2 423,0 лв.

- Община Велинград – проектиране и изграждане на нов водопровод и
реконструкция на съществуващ от ПС „Клептуза“ до шахта към ПСПВ
Велинград – 2 423,0 лв.

- Община Лесичово – реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната
водопроводна мрежа на с. Боримечково, етап 2 – 1 942, 5 лв.

- Община Панагюрище – основен ремонт на поликлиниката и ремонт на Театър
Дом – паметник – общо 2 200, 0 лв.

- Община Пещера – подмяна на ВиК мрежа и асфалтиране на ул. Симон
Налбант – 2 000,0лв.

- Община Ракитово – изграждане на ВиК мрежа в града 9 650,0 лв.

- Община Септември – изграждане на пътна връзка с път I – 8 София –
Пловдив и мостово съоръжение на отводнителен канал Семчин дере;
реконструкция и благоустрояване на дворно място на ОДЗ Червена шапчица –
общо 1622,5 лв.

- Община Стрелча – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
четиринадесет броя улици с обща дължина  4305 м – 1679, 6 лв.

„Всички предложени проекти са на ниво пълна готовност за реализация”,
подчертава още народният представител от коалиция ГЕРБ-СДС.
Екатерина Захариева посочи още, че средства за увеличение на
капиталовите разходи ще има от приходите от събрани косвени данъци,
защото оценката на правителството за нивото на инфлация е силно
подценена и по мнението на ЕК и БНБ.