Новини

31 милиона допълнително за област Перник поиска народният представител от коалиция ГЕРБ-СДС Кирил Ананиев

Със свое официално предложение за изменение и допълнение на внесения от правителството проект на Закон за държавния бюджет на Република България бившият финансов министър и настоящ народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС Кирил Ананиев настоя за допълнително 31 милиона лева за капиталови инвестиции, разпределени в общините на територията на областта. Той предложи увеличение на предвидената в чл. 51 от законопроекта целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет, като обоснова належащата нужда започналите през 2021 г. инвестиции в пътната и ВиК инфраструктури да продължат и през 2022 г. Средствата следва да обезпечат основния ремонт, подмяна на водопровод и канализация, асфалтиране на улици с изключително натоварен трафик и от голямо обществено значение – ул. „Благой Гебрев“ и ул. „Рашо Димитров“ в гр. Перник, моста на ул."Енчо Николов" в гр. Брезник, довеждащия водопровод от яз. „Красава“ до ПСПВ Брезник, Реконструкция ВВМ и улична мрежа на ул." ул. Могилица", ул. "Стадион", ул. "Д-р Йордан Стефанов", ул. "Разцвет", ул. "Синчец" в гр. Брезник; Ремонт на улици от четвъртокласната пътна мрежа и други в община Земен; рехабилитация и реконструкция на четири изключително важни за общината и областта общински пътища на територията на община Трън; Неотложни дейности по ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на селата Извор и Друган в община Радомир, както и други съществени инвестиции в инфраструктурата на областта. Кирил Ананиев подчертава, че подценените заложени нива на инфлация в проекта ще доведат до увеличение на приходите от косвени данъци, което ще осигури финансиране на допълнителните разходи.