Новини

Мария Габриел: Създаваме Европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието

„Добре планираните и целенасочени инвестиции могат да осигурят устойчиви и конкурентоспособни образователни системи. Имаме на разположение най-силния европейски бюджет досега за образование и обучение чрез програмите „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, Механизма за възстановяване и развитие. За да бъдат тези инвестиции ефективни и Европа бъде образователна сила, имаме нужда от координация на ниво ЕС. Европейска лаборатория за качество на инвестициите в образованието е първа стъпка в тази посока”. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на конференцията на високо равнище „Инвестициите в образованието“, организирана от Френското председателство на Съвета на ЕС. Европейската лаборатория за качество на инвестициите в образованието ще се базира на резултатите от окончателния доклад на експертната група по качеството на инвестициите, създадена от българския еврокомисар през май 2021г. Целта е предоставяне на анализ за въздействието, разходите и предизвикателствата в тази област. „На този етап ясно се очертават три предизвикателства. Това са липсата на данни и оценка на ефективността им спрямо специфичния контекст – национално, регионално и местно равнище. За да бъдат те превърнати в работещи решения за образованието е необходима Европейска лаборатория, която да подпомага държавите членки при предприемането на конкретни действия и оценка на тяхната ефективност. Активното участие на държавите и всички заинтересовани страни е ключово за превръщане на визията ни в реалност“, заключи Мария Габриел.