Новини

Подписан е договорът за преустройство на сградата на Младежкия дом в Ловеч

Община Ловеч на 16 февруари 2022 г., в качеството си на възложител, подписа договор за извършване на СМР с фирмата изпълнител „НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ“ ЕООД гр. София, след проведена процедура по ЗОП. С това започва работата по проект „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Договорът бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и от Владимир Йорданов, управител „НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ“ ЕООД. „Това е много важен за общината проект, който ще даде възможност за обогатяване и разнообразяване на културния живот и ще се разшири културната инфраструктура в града“, каза Корнелия Маринова. Общата стойност на проекта е 2 923 801,56 лева (без ДДС), като една част е безвъзмездна финансова помощ, а друга – чрез финансов инструмент. Продължителността на проекта е 28 месеца, строителните дейности се очаква да започнат през март т.г. Дейностите по сградата включват промени в разпределението на всички етажи, обособяване на функционални зони, внедряване на мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда. Ще има зона за Регионален исторически музей - Ловеч; фондохранилище на Градската художествена галерия и зона за игра на закрито. Ще бъде изградена и мултифункционална зона за STEAM, лабораторни и арт занимания. Предвидена е кафе-сладкарница. Промяната на фасадата е с максимално запазване на съществуващата каменна облицовка и нова дървена обшивка по еркери и отвори, с цел адаптация към средата на АИР „Вароша”. Проектът „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.