Новини

Днес главният архитект на София Здравко Здравков ще даде информация за предстоящата заключителна дискусия свързана с общественото обсъждане на плана на парка Борисова градина

Днес, 16 февруари от 11.30ч. в сградата на Направление архитектура с участието на градоустройство главният архитект на София Здравко Здравков ще даде информация за предстоящата заключителна дискусия свързана с общественото обсъждане на плана на парка Борисова градина. Ще бъде дадена информация и за отстранените бележки от предходното обсъждане на плана. Сградата на Направление архитектура и градоустройство на ул.“Сердика“ 5, зала на етаж 3.