Новини

47 общини ще получат финансиране по Проект „Красива България“

На 7 януари приключи набирането на проекти по зимната кампания на Проект „Красива България” (ПКБ). Общо за финансиране бяха подадени 86 проектни предложения от общини и държавни институции- https://www.namrb.org/76-obshtchini-s-proekti-po-krasiva… . На свое заседание на 16-ти февруари, Управителният съвет на ПКБ одобри за финансиране 51 проектни предложения, от които 47 са на общини. По мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, са одобрени 20 проекта, на общините: Венец, Правец, Хитрино, Пловдив, Тетевен, Тервел, Садово, Завет, Троян, Баните, Шабла, Плевен, Джебел, Дряново, Крушари, район Подуяне на Столична община, Аксаково, Иваново, Смядово и Никопол. По мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ са одобрени проектните предложения на общините: Кнежа, Казанлък, Димитровград, Габрово, район Кремиковци на Столична община, Сърница, Несебър, Исперих, Вълчи дол, Ветово, Карнобат, Стара Загора, Разлог, Банско, Бяла- Вн, Гоце Делчев, Сливен, Пещера, Нови пазар, Павликени, Самоков, Гърмен, Русе и Велики Преслав. Финансиране по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” получават проектите на общините: Главиница, Алфатар и Гълъбово. Останалите заявления, които ще бъдат финансирани са на БНР, БНТ, Държавна агенция Архиви и Технически университет - Габрово. 18 от одобрените проекти са за обновяване на образователни обекти (9 училища, 6 детски градини, 2 детски ясли и 1 висше училище), 6 са за сгради на културни институции (4 читалища, 1 библиотека, 1 ритуален дом). Със средства по Проект „Красива България“ ще бъдат обновени и 3 болници, 2 поликлиники и 1 здравен център и 4 обекта за предоставяне на социални услуги. 14 са сградите за обществено-административно обслужване, които поучават финансиране в тази сесия. Общата стойност на одобрените проектни предложения е 12 625 074 лв. /с ДДС/ Споразуменията между Министерство на труда и социалната политика и одобрените кандидати ще бъдат подписани в най-кратък срок, за да могат своевременно да стартират дейностите по тях и същите да приключат в рамките на годината.