Новини

Парламентът ще заседава извънредно на 22 февруари

Парламентът ще заседава извънредно на 22 февруари, вторник. Това обяви в края на днешното пленарно заседание председателят на Народното събрание Никола Минчев. В дневния ред са включени само три точки - второ гласуване на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с вносители Любомир Каримански и група народни представители, и второ гласуване на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване.