Новини

Карлос Контрера, председател на комисията по Транспорт към СОС: Настояваме държавата да подпомогне градския транспорт на София

Днес в Столичната община се проведе среща с председателя по комисията по транспорт - Карлос Контрера, ръководствата на "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД, "Център за градска мобилност" ЕАД и представители на синдикалните организации в общинските транспортни дружества. Темата беше състоянието на обществения транспорт и необходимостта от финансова подкрепа за сектора от страна на държавата. Председателят на комисията по "Транспорт и пътна безопасност" - Карлос Контрера е внесъл до ресорната комисия по транспорт и до комисията по бюджет и финанси в Народното събрание предложение за осигуряване на финансиране. Конкретно се настоява предвидените в чл. 50, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния бюджет средства да бъдат увеличени от 15 млн. лв. на 178 млн. лв. Контрера иска когато се разглежда проекта за бюджет в комисията по бюджет и финанси в Парламента ръководството на комисията по транспорт към СОС да бъде изслушано.

Според Карлос Контрера средствата в държавния бюджет трябва да бъдат увеличени, за да се гарантира нормалното функциониране на градския транспорт - така ще бъдат покрити увеличените разходи за електроенергия и природен газ, както и спадът на приходите от превозни документи, дължащ се на по-малкото пътници заради епидемията от коронавирус. Тези средства ще гарантират и увеличението на заплатите на работещите в транспортните дружества.

Според председателя на комисията по транспорт държавата трябва да подпомогне сектора, защото той над две години търпи негативите от налаганите противоепидемични мерки и от високите цени на енергоносителите - все неща, които не зависят от Столична община, а от решения на държавно ниво. Той подчерта, че е нужен диалог с народните представители и няма място за съмнения, че средствата ще бъдат похарчени само и единствено за разходите за заплати, ток, природен газ и поддръжка на подвижните състави. Това е лесно проверимо и проследимо.

Представителите на ФТР - Подкрепа и СТСБ - КНСБ също са внесли предложения до народните представители за осигуряване на финансиране за градския транспорт и подкрепят исканията на Столична община и Столичен общински съвет.