Тема

Иво Тодоров, управител на „Технобиомед“ ЕООД:През 2022 г. имаме за цел да капитализираме опита и експертизата, които сме набрали през годините

Ще разширим обема на работа и качеството чрез интеграция на иновативни технологии

Г-н Тодоров, приемете поздрави от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най добър строител“ в категория „Малки предприятия”. Какво е значението на това отличие за Вас и за Вашите колеги?

Благодаря много за поздравлението. Целият екип на „Технобиомед“ ЕООД е изключително удовлетворен за отличието на най-голямото Областно представителство на Камарата на строителите в България, тъй като то е признание за огромните усилия, старание и отношение на фирмата към нашите партньори и клиенти през изминалата година. С две думи бих казал, че без доверието на партньорите ни, екипната работа и професионализма на колегите ми нямаше да успеем да постигнем тези резултати.

Каква беше 2021 г. за компанията, кои бяха основните обекти, по реализацията на които работихте? Кое бихте посочили като най-голям успех?

Обектите, които реализирахме през изминалата година, са главно жилищни сгради с РЗП между 2000 и 9000 кв. м, намиращи се в София. Освен тях голямо предизвикателство беше и работата ни по изграждането на предприятие, намиращо се в Стрелча, което довършвахме паралелно. За малка фирма организацията и управлението на строителните дейности, когато обектите са толкова разпръснати, не е никак лесно и фактът, че успяхме да се справим с всички наши поставени цели в срок, считам за най-големия ни успех през изминалата година.

Разкажете ни малко повече за историята на „Технобиомед“ ЕООД и най-интересните изпълнени обекти през годините. С кой от тях се гордеете най-много?

Фирмата е сравнително млада, активно се занимаваме със строителство от 5 години. Гордеем се с всеки един от обектите ни, тъй като те са отражение на отношението ни към клиентите и партньорите, които са ни се доверили. Вниманието към детайла и професионализмът на колегите ми, които се грижат всички изисквания и цели да бъдат постигнати в срок, са още някои от причините ни да изпитваме задоволство от всичко постигнато досега.

В началото на новата година какви са плановете и целите, които си поставяте?

През 2022 г. имаме за цел да капитализираме опита и експертизата, които сме набрали през изминалите години, и да ги инвестираме в изграждането на нови партньорства и мащабни проекти. Амбициите ни да развием компанията са големи, като идеята ни е едновременно да успеем да разширим обема на работа и качеството чрез интеграция на иновативни технологии. Това ще ни направи по-конкурентоспособни и гъвкави на този изключително непредвидим пазар.

Как се отразява повишаването на цените на суровините и материалите на работата Ви?

Във всеки бизнес подобно явление има негативно влияние. Драстичното и продължително увеличаване на цените на суровините и материалите, необходими за работата ни, имат изключително неприятни последици върху маржовете и плановете, които всеки един строител си е направил в началото на инвестиционния процес. Тази тенденция внася допълнителна несигурност към тромавата администрация и непредвидимата политическа и бизнес обстановка, с която се сблъскваме ежедневно.

Какви са другите предизвикателства за Вас?

Бих казал, че проблемите ни не са по-различни от тези, които всяка строителна фирма има. Бюрокрацията, корупцията, неясните наредби, несигурната бизнес среда са малка част от нещата, които пречат на развитието на българските компании и в частност на малките такива, които разполагат с ограничени ресурси и възможности.

Вие сте член на Областния съвет на ОП на КСБ – София. Какви трябва да бъдат основните приоритети на ОП и на Камарата като цяло през 2022 г.?

ОП София и Камарата като цяло имат доста ясна представа за предизвикателствата, пред които са изправени строителните фирми в България. Мисля, че е изключително важно да се работи над изчистването на имиджа на строителния бранш, който беше уронен от сериозни критики покрай изминалите политически кампании. Заедно с това мисля, че КСБ трябва да се ориентира към промотирането на дигитализаране, оптимизиране и олекотяване на административните процеси, които са в тежест на всеки строител. Това може да стане само с активен диалог и настоятелна кампания, подчертаваща множеството позитиви (икономически, финансови и т.н.), обвързани с имплементирането на добре организирана дигитална инфраструктура (платформа), която внася така необходимата прозрачност и ефикасност в цялата администрация.

Какво ще пожелаете на читателите и на екипа на в. „Строител” за 2022 г.?

Благодаря на вестник „Строител” за възможността да споделя тази награда с читателите. Искам да пожелая на всички от името на целия екип на „Технобиомед“ ЕООД да са живи, здрави и много успешни през 2022 г., която се надявам, че ще бъде изпълнена с приятни изненади, нови възможности и щастливи моменти.