Новини

С финансиране от ОП „Околна среда“ e укрепено свлачище на пътя между Елена и Сливен

Завършиха укрепителните дейности на свлачището при 107-мия километър на пътя между Елена и Сливен (път ІІ-53). Инвестицията е за над 2 млн. лева.

Второкласният път, преминаващ през прохода „Вратник“, е най-пряката връзка между градовете Велико Търново и Сливен и е важна пътна комуникация за общините Елена и Сливен с малките населени места с. Бяла, с. Стара река, с. Новачево, с. Градско, с. Жълт бряг и с. Бяла паланка. За обекта има издадено разрешение за ползване и шофьорите пътуват по ремонтираната отсечка. Строително-монтажните работи са изпълнени по проект „Превенция и противодействие по свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“, финансиран от приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

През 2015 г. интензивните валежи активизираха свлачищна зона на второкласния път, при 107-ми км, и това наложи ограничаване на движението в отсечката на МПС над 10 тона.

За укрепването на свлачището е изградена пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка. Ремонтирани са съществуващите отводнителни съоръжения и е възстановена стоманобетоновата регула. Отсечката е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи за повишаване безопасността на движение.

Изпълнител на обекта е „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, в което участват: „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Договорът им е за 2 155 352.87 лв. с ДДС. Строителният надзор е на „Булинженеринг-ТС“ ЕООД. Техният договор е на стойност 33 432 лв. с ДДС. Авторският надзор е осъществен от „Геоконструкт“ ООД, като стойността на договора е 12 000 лв. с ДДС.