Новини

Министър Лорер: Ще инвестираме в IT сектора по различни програми

Министерството на иновациите и растежа ще помага дигиталните индустрии за привличане на кадри

Държавата ще инвестира в ИКТ сектора под най-различни и нови форми за дигитализация и модернизация. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по време на  дискусията „Софтуерният сектор – двигател на икономическия растеж”, с която се отбелязаха 20 години от създаването на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

 

„По Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено сериозно финансиране за дигиталната икономика, част от тях са 146 млн. лв. за дялови инвестиции, нещо, което го нямаше през последните години, но отново ще стартира“, заяви министър Лорер по време на събитието. Той посочи, че за технологична модернизация, която касае както хардуерно оборудване, така и софтуерно обезпечаване към него, са предвидени още около 260 млн. лв. 

 

На събитието беше представен анализ за софтуерната индустрия, който показа, че приходите от продажбите ще достигнат над 10 млрд. лв. и че това е една от най-експортно ориентираните индустрии в България. Над 70 нови компании от сектора са влезли в страната ни през миналата година. Общо  близо 50 хиляди души работят в сферата. Необходимост от още над 30 хиляди нови кадри в следващите години, обявиха от софтуерния сектор,  който продължава да расте устойчиво, да се развива и да добавя все по-голяма стойност към икономиката ни. 

 

Относно недостига на кадри в тази област министър Лорер заяви, че една от мисиите на Министерството на иновациите и растежа е да подпомага именно  развитието на кадрите у нас. „Единият от начините, който виждаме дългосрочно, е да имаме Съвет за взаимодействие с Министерството на образованието и науката (МОН), за да можем да служим като проводник на това, което е необходимо към бизнеса по много по-активен начин“, обясни той и допълни, че ще съдейства и за привличане на кадри от други страни. Министър Лорер подчерта, че са необходими пилотни предложения от сектора, както и редовен диалог с цел ползотворна работа. 

 

На събитието, където бяха очертани тенденциите в развитието на българската софтуерна индустрия и обсъдени възможностите й, присъстваха икономисти, анализатори и представители в ИТ сектора.