Новини

7 емблематични сгради в центъра на София ще бъдат реставрирани по програма „Културно наследство”

7 емблематични сгради в центъра на София ще бъдат реставрирани по програма „Културно наследство”. Програмата е приета от СОС през 2019 година по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова и нейна основна цел е подкрепа на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
В четвъртък на заседанието на градския парламент предстои да бъде гласувано предложението на главния архитект, което предвижда финансирането за цялостно обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване/одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. Експертният и програмният съвет на Програма „Културно наследство“ след класиране са одобрили 7 и две резервни сгради от общо 21-о подадени заявления за възстановяването на стари емблематични здания в районите „Оборище“, „Средец“ и „Възраждане“, това са:

  1. Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ № 52;
  2. Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ № 3;
  3. Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 65;
  4. Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ № 4;
  5. Сграда на б. кафене "Средец" /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ № 6;
  6. Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ № 101;
  7. Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ № 143;

Резервни обекти:8. Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ № 7; 9. Жилищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ № 21;