Новини

Започва цялостна реконструция на ул. "Промишлена" в Стара Загора

Започва изпълнението на проект  "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Промишлена" от бул. " Св. Патриарх Евтимий" до ул.“Войвода Стойчо Черногорски“ в Стара Загора.  По време на него ще бъде извършена реконструкция на уличната настилка, обновяване на прилежащите бордюри и тротоари, обособяване на нови зони за паркиране, подмяна на улично осветление и полагане на нова пътна маркировка. С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително–монтажните работи движението на моторни превозни средства ще се осъществява съгласно одобрен проект за временна организация на движението по време на строителството. Проектът ще се извършва на четири етапа като няма да бъде изцяло затваряно движението в участъка.