Новини

Европейската комисия определя стратегия за насърчаване на достойния труд в световен мащаб

Европейската комисия представя своето съобщение относно достойните условия на труд в световен мащаб, в което отново се потвърждава ангажиментът на ЕС да отстоява достойния труд както в Съюза, така и по света. Премахването на детския труд и принудителния труд е в основата на това начинание.

ЕС насърчава достойния труд във всички сектори и области на политиката в съответствие с всеобхватен подход, насочен към работниците на пазарите в ЕС, в трети държави и в световните вериги на доставки. В приетото днес съобщение се определят вътрешните и външните политики, които ЕС използва за постигането на достойни условия на труд в световен мащаб, като тази цел е поставена в центъра на приобщаващото, устойчиво и стабилно възстановяване от пандемията.

Като част от този всеобхватен подход Комисията подготвя нов инструмент, с който ефективно да се забрани внасянето на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд, както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза за 2021 г. Този инструмент ще обхване стоките, произведени в ЕС и извън него, като съчетава забрана със стабилна рамка за правоприлагане. Тя се основава на международни стандарти и ще допълва действащите хоризонтални и секторни инициативи на ЕС, по-специално задълженията за надлежна проверка и прозрачност.

Подробности ще намерите в документа тук.