Новини

Строителството и „зеленото” възстановяване на ЕС след пандемията бяха във фокуса на международен форум

Конференцията „(Re)Constructing Europe: What Challenges Are Member States Facing?“ се проведе в Брюксел

Мирослав Еленков

Емил Христов

 

Общоевропейската медийна мрежа – EURACTIV, организира в партньорство с представителството на „Главболгарстрой Холдинг“ АД в Брюксел конференция на тема „(Re)Constructing Europe: What Challenges Are Member States Facing?“. Форумът бе в онлайн формат, като в него участие взеха Фулвия Рафаели, ръководител на отдел „Изграждане на блокове“, ГД „Растеж“ на Европейската комисия, Цветелина Пенкова, евродепутат, член на комисия ITRE и REGI, Европейски парламент, Ксаба Борболу, член на комисия по Околна среда, изменение на климата и енергия (ENVE) и на Комитета на регионите, Гонсало Санчес, експерт по Кръгова икономика и въглеродна неутралност в строителния сектор, член на Европейското бюро по околна среда (EEB), Доменико Кампогранде, ген. директор на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), и инж. Калин Пешов, генерален мениджър и член на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД.

В началото на събитието Дженифър Бейкър, която бе водеща на форума заяви, че „зеленото” възстановяване на ЕС след пандемията полага основите за ново разбиране на начина на изграждане на сградите и на строителството като цяло. Според нея хората обръщат все повече внимание на последиците от строителната дейност и по-конкретно на необходимостта от рециклиране на материалите, които не са били използвани. „Около 40% от потреблението на енергия в ЕС се пада на сградите. В същото време годишно се реализират мерки за енергийна ефективност само на 1% от сградния фонд“, коментира още тя.

Събитието продължи с изказване на Фулвия Рафаели, която сподели, че строителството в Европа се определя като една голяма екосистема, която е ключова за икономиката на ЕС. „Трябва да обърнем специално внимание на „зелената” икономика, защото през следващите години ЕС е заложил амбициозна програма в това направление.

Строителният бранш е важен не само за изпълнението на устойчиви политики, но и за постигането на растеж на икономиката,

създаване на нови работни места, за подобряването на живота на всеки един от нас“, коментира тя. Рафаели подчерта, че важна цел на Европейската комисия е сериозно понижаване на въглеродните емисии през следващите години. По думите й това може да се случи с модернизация и дигитализация. „От голямо значение е да направим всичко необходимо, за да помогнем на строителите да променят своя начин на работа според новите изисквания“, поясни Рафаели.

След нея думата взе евродепутатът Цветелина Пенкова, която подчерта, че основното желание на ЕП е страните членки да следват целите на европейския Зелен пакт въпреки трудностите, които предизвиква продължаващата пандемия. „Когато говорим за строителния сектор, е много важно да вземем под внимание факта, че прекъсването на веригата на доставки се отрази на цените на всички материали. Това засегна бранша в цяла Европа“, заяви тя.

Пенкова се спря и на „вълната за саниране“, която според нея дава големи възможности за икономическото възстановяване на ЕС. Тя изтъкна, че чрез нея не само ще се подпомогне сектор „Строителство“, но и в Съюза ще има повече енергийно ефективни сгради.

„ЕК цели до 2030 г. да бъдат реновирани повече от 35 млн. здания в ЕС“,

поясни Пенкова и добави, че при изпълнението на тази задача ще се създадат нови 150 хил. работни места в сектора. Тя припомни, че до 2030 г. всички новопостроени сгради в ЕС трябва да са въглеродно неутрални, а за съществуващите се предлагат нови минимални стандарти за енергийно представяне. Съгласно тях всяка страна членка трябва да реновира 15% от сградите си с най-ниски енергийно ефективни характеристики и от клас G, посочен в новия Сертификат за енергийно представяне, да достигнат най-малко клас F. Срокът за нежилищните обекти е до 2027 г., а за жилищните – до 2030 г.

„Искаме да сме сигурни, че сектор „Строителство“ получава необходимата подкрепа, за да работи в крак с нашите цели – редуциране на въглеродните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сградите“, завърши Цветелина Пенкова.

Ксаба Борболу бе категоричен, че при преминаването на ЕС към климатично неутрална икономика е важно да се вземе под внимание ролята на енергийната система и политиките в сферата. „За да се постигнат заложените цели в Зелената сделка, трябва да се чуят повече мнения. Необходимо е и да се фокусираме върху социалното влияние на тази промяна и да предложим решения“, каза Борболу.

„Бих искал да препотвърдя думите на колегите ми, че строителният бранш има голямо значение за бъдещето на ЕС. Ако не се постигне устойчивостта на сектора, няма как да искаме да се промени Европа“, заяви Гонсало Санчес и подчерта, че именно националните планове за възстановяване и устойчивост и „вълната за саниране“ дават нови възможности.

Санчес насочи вниманието към темата за

високите цени на строителните материали,

които според него най-често се формират според търсенето. Експертът акцентира още, че строителният бранш трябва да започне да работи по нов бизнес модел. „Ако продължим да действаме по същия линеен начин, отново ще се сблъскаме с проблем с доставките, с липса на материали и високите цени. Нужно е да предложим алтернатива, която дава отговор как да създадем нови работни места и в същото време да е устойчива и екологична“, заяви Гонсало Санчес.

Доменико Кампогранде заяви, че рязкото увеличение на цените на строителните материали е повлияно не само от пандемията и забавените доставки, но и от увеличеното търсене. „Трябва да се намерят по-гъвкави възможности в бъдеще, за да не се получават подобни ситуации“, коментира той. Ген. директор на FIEC подчерта, че

строителният сектор в Съюза генерира почти 10% от брутния вътрешен продукт на Европа.

 „С новите приоритети на ЕС, особено що се отнася до околната среда, се обръща голямо внимание на дигитализацията, която ще изисква по-широка обвързаност между членовете на Европейския съюз“, заяви Кампогранде. Според него е настъпил моментът строителният бранш да привлича повече млади хора. „Ако искаме да реализираме всички заложени политики, които касаят бранша, е ключово да станем по-привлекателни за тях“, каза той и добави, че за да отговорят фирмите от сектор „Строителство“ на увеличаващото се потребление, е нужно да се обърне сериозно внимание и на квалификацията и преквалификацията на работниците. „Без необходимия кадрови ресурс компаниите няма да могат да отговорят на голямото търсене“, подчерта Доменико Кампогранде. По време на изказването си той благодари специално на Камарата на строителите в България, че е един от най-активните членове на FIEC от Източна Европа и помага за развитието на строителните компании на Стария континент.

След него думата взе генералният мениджър и член на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД инж. Калин Пешов. Той изтъкна, че защитата на природата е начин хората да подсигурят оцеляването си. „Колкото по-рано разберем това, толкова по-добър ще е резултатът от усилията, които полагаме, за да защитим планетата. Ние не пазим само дърветата, езерата, но и се подсигуряваме, че местата, на които живеем сега и поколенията след нас ще продължат да живеят, ще останат чисти“, заяви той.

Инж. Пешов подчерта, че

сектор „Строителство“ е изправен пред големи затруднения в последните няколко години,

които са се задълбочили в пандемията от COVID-19.

„В момента сме свидетели на инфлация и високи цени на строителните материали. Увеличението на някои от материалите е над 100%, а при други е с 40%. В същото време има и повишение на цените на енергията. Това неминуемо доведе до увеличение на цената на продукта. Много е трудно в момента да се спазват цени, които ние сме договаряли преди година и половина, даже две, и действително браншът среща сериозни затруднения. Въпреки това ние продължаваме да работим усилено и качествено, стараейки се да пазим планетата чиста“, категоричен бе той.

„Като поставим и въпроса с увеличението на работните заплати, което ние трябва да направим, защото не можем да оставим хората без допълнителен доход в тези времена, като резултат действително се получава един много труден за изпълнение краен продукт“, акцентира инж. Калин Пешов

Той допълни още: „Строителният сектор изгражда красиви домове, изгражда пътищата, по които хората отиват на работа, изгражда летищата, на които кацаме, когато ходим на почивка, но трябва да обръщаме внимание и на строителните отпадъци, които остават. За съжаление браншът е отговорен за голяма част от замърсяването на планетата и заради това трябва да си напишем домашното. Не е достатъчно само да говорим за проблема, но и да направим своите предложения как да се справим с този въпрос“. Според инж. Пешов едно от решенията се крие в развитието на кръговата икономика в ЕС. Той посочи, че компаниите могат да започнат по-активно да рециклират строителните отпадъци и след тяхната преработка да бъдат използвани отново.

„Определено за страните от Източна Европа е по-трудно да имплементират промените, които се изискват в изпълнение на Зелената сделка, но вярвам, че с общи усилия можем да постигнем желания резултат“, заяви инж. Калин Пешов.