Новини

НСОРБ с информация относно напредъка на общинските проекти по ОПРР

"В началото на ноември 2021 г., екипът на НСОРБ, изготви анализ на общинските проекти „в изпълнение“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР)- https://www.namrb.org/obshtchinskite-proekti-v-izpalnenie-po-oprr-2014-2020 . Данните, през ноември м.г. показаха категорично, необходимостта от активизирането на разплащанията по общинските проекти по Програмата. Същите след този период, въпреки че за пореден път се смени ръководството на Управляващия орган, по анонси значително са се ускорили", това се посочва в съобщение, публикувано на сайта на Националното сдружение на общините в Република България.

"Междувременно на дневен ред по ОПРР, както и по други програми с европейско финансиране подкрепящи инфраструктурни инвестиции, се активизира проблема с повишаването на цените на строителните материали и разходите за труд. Това завишаване, което според експертни оценки е между 30-40%, реално застрашава успешната реализация и на общинските проекти по европрограмите, като за адресирането му все още не е намерено решение", посочват още от НСОРБ.

"За да анализира анонсираното ускоряване на плащанията и риска от нереализирането на инвестиции поради ръста на цените на СМР, по общинските проекти „в изпълнение“ през последните 3 месеца, екипът на Сдружението по програми и проекти на общините, обобщи публично достъпните данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) по ОПРР, към 23-ти февруари 2022 г", става ясно от изнесената информация

Обобщените данни, показват че общинските проекти със статус „в изпълнение“ са 251, в рамките на 6 от общо 8-те приоритетните оси на ОПРР. Стойността им е 945 млн. лв., размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е 856 млн. лв., като съфинансирането на общините възлиза на 88.7 млн. лв. Плащанията към общините по тези проекти възлизат на 455 млн. лв., което в процентно изражение представлява 53.13% от размера на БФП. Разплащанията, които следва да се направят по общинските проекти до края на допустимостта на разходите по Програмата (31.12.2023 г.), са на стойност 401 млн. лв.;

В сравнение с изпълнението, към 4-ти ноември 2021 г., данните показват, че приключените общински проекти са 22. Сключени са и 5 нови договора за БФП с 4 общини, всичките в обхвата на Ос 1; Размерът на БФП по проектите „в изпълнение“ се редуцира с 91 млн. лв., както и плащанията към общините по реализиращите се проекти (с около 47 млн. лв. ), което се дължи на приключилите през периода инвестиции и сключените нови договори;

"Въпреки, че дължимата за разплащане към общините сума намалява като абсолютен размер с около 44 млн. лв., няма особен напредък в общото изпълнение на проектите, което се увеличава от 53% на 53.13%", става ясно от изнесената информация