Новини

Инж. Илиян Терзиев: КСБ от няколко години е насочила поглед към предстоящата дигитална трансформация в сектора

В последните години светът, Европа, икономиките на страните и в частност строителният бранш като важна част от тези икономики са изправени пред редица предизвикателства.  Първо пандемията от Ковид-19, а в последните дни войната  нанесоха и продължават да нанасят  сериозни щети върху строителния бизнес. Това каза председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев по време на ковференцията „Строителството като индустрия на бъдещето- иновации и дигитализация“. Като проблем той посочи покачването на цените на строителните материали и суровините, което е драстично. „Камарата на строителите в България от няколко години е насочила поглед към предстоящата дигитална трансформация в сектора и това е сред основните приоритети на организацията в краткосрочен и средносрочен план. Строителството е един от консервативните сектори в икономиката, който все още изостава по отношение на въвеждане и внедряване на високотехнологични решения и иновации. Дигитализацията в строителството ще повиши конкурентоспособността на компаниите и ще доведе до по-висока ефективност на процесите, до икономически растеж и до постигане на заложените в европейския Зелен пакт стратегически цели“, каза още той.