Новини

Зам.-кметът на СО Ангел Джоргов: За да се случи дигитализацията на строителния процес, процесът трябва да се случи на етапи

Възложителите би трябвало още при обществените поръчки да залагат изискване да се работи в електронна среда, но тук идва големият проблем с липсата на съответните специалисти дори в администрацията. Ние в СО сме се насочили към решаване на този проблем. Едно от нещата, които дигитализирахме, са документите в търговете. Така те са по-бързи, по-лесни и по-прозрачни. Това заяви зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. Според него, най-трудно ще се дигитализират публичните възложители на ниво министерства и общини. „За да се тръгне по-сериозно в тази посока, е да се правят нещата на етапи. Ще инициираме една работна група и ще висим какви трябва да са стъпките на тази дигитализация след подаване на документите. Основният проблем е не оборудването на работните места, а обучението на хората, които трябва да работят с посочения софтуер“, обясни още той.